අලුත් වීඩියෝ >>

රට බේරාගත් රණවිරුවන් දීන ලෙස පාවා දුන් ද්‍රෝහී ආණ්ඩුවේ නිරුවත: ගෙවිඳු කුමාරතුංග

ජිනීවා :හමුදා විරුවන් දංගෙඩියට යවා රට බෙදන හැටි - ජනාධිපති නීතීඥ මනෝහර ද සිල්වා

ජිනීවා උගුල හරහා රට ලේ හලාගන්න කඳුළු දේශයක් වන හැටි - මොහාන් සමරනායක

වෙනම රාජ්‍යයක් ප්‍රකාශ කිරීම වැළක්වන්න හැකි වූ පනත ඉවත් කරන්නත් මේ රජය එකඟ වෙලා. පුදුමයි!

හවුල් ආණ්ඩුව සාදරයෙන් පිළිගත් ජිනීවා වාර්ථාවේ අමු කෙප්ප - ජනාධිපති නීතිඥ මනෝහරද සිල්වා

ජිනීවා පාවාදීම හා බෙදුම්වාදයේ නැගීම - මනෝහර ද සිල්වා

මේ මෙරට බිහිසුණුම - දුර්දාන්තම ආණ්ඩුවයි - නීතිඥ කල්‍යාණන්ද තිරාණගම

1815 උඩරට ගිවිසුමේ ද්‍රෝහීනුත් කියාවි 'අපි රට සුද්දගෙන් බේරගත්ත' කියල - ගෙවිඳු කුමාරතුංග

ජිනීවා මර උගුල-ආචාර්‍ය දයාන් ජයතිලක

ජිනීවා මර උගුල-ආචාර්‍ය දයාන් ජයතිලක

ජිනීවා වෙනුවට නිව්යෝක් ගොස් රට බේරාගෙන ආ වීරයා

ජිනීවා වෙනුවට නිව්යෝක් ගොස් රට බේරාගෙන ආ වීරයා -නීතිඥ උදය ගම්මන්පිල


2015 බුද්ධි අංශ පාවාදීම [මිලේනියම් සිටි පාවාදීමේ දෙවනි අදියර] - වෛද්‍ය වසන්ත බණ්ඩාර

2015 බුද්ධි අංශ පාවාදීම [මිලේනියම් සිටි පාවාදීමේ දෙවනි අදියර] - මාදුරුඔයේ ධම්මිස්සර හිමි