වෙනම රාජ්‍යයක් ප්‍රකාශ කිරීම වැළක්වන්න හැකි වූ පනත ඉවත් කරන්නත් මේ රජය එකඟ වෙලා. පුදුමයි!

0 comments:

හවුල් ආණ්ඩුව සාදරයෙන් පිළිගත් ජිනීවා වාර්ථාවේ අමු කෙප්ප - ජනාධිපති නීතිඥ මනෝහරද සිල්වා

0 comments:

ජිනීවා පාවාදීම හා බෙදුම්වාදයේ නැගීම - මනෝහර ද සිල්වා

0 comments:

මේ මෙරට බිහිසුණුම - දුර්දාන්තම ආණ්ඩුවයි - නීතිඥ කල්‍යාණන්ද තිරාණගම

0 comments:

1815 උඩරට ගිවිසුමේ ද්‍රෝහීනුත් කියාවි 'අපි රට සුද්දගෙන් බේරගත්ත' කියල - ගෙවිඳු කුමාරතුංග

0 comments:

ජිනීවා මර උගුල-ආචාර්‍ය දයාන් ජයතිලක

ජිනීවා මර උගුල-ආචාර්‍ය දයාන් ජයතිලක

0 comments:

ජිනීවා වෙනුවට නිව්යෝක් ගොස් රට බේරාගෙන ආ වීරයා

ජිනීවා වෙනුවට නිව්යෝක් ගොස් රට බේරාගෙන ආ වීරයා -නීතිඥ උදය ගම්මන්පිල


0 comments: