තක්කඩියන්ගේ හෘද සාක්ෂිය නිරුවත් වේ....


ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ ව්‍යාජ වෙස් මූහුණ ගලවා තක්කඩියන් හෙළි කරන ජවිපෙ හිටපු නායකයා...

0 comments: